4
1394/07/11
2
1394/07/11
1394/07/11
1394/07/10

پاسداشت غدیر، سنت نبوی

1394/07/01

حمد و سپاس مخصوص خدايی است که به مصداق آيه شريفه : « اقرا بسم ربک الذي خلق» ، رسالت تعليم و تربيت  را سرنوشت محتوم کسانی قرار داده است که همت والای خود را هزينه رشد و شکوفايی نسل های آينده می نمايند.

1394/06/23

تبلیغات وآگهی بر روی اتوبوس یکی ازموثرترین و جذاب ترین نوع تبلیغات است.

1394/06/20

به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید  95-94  و جهت ارتقاء کیفیت حمل و نقل ناوگان عمومی سازمان اتوبوس رانی شهرداری بندر انزلی طرح استقبال از مهر از تاریخ 94/6/20 اجرا

1394/06/20

به گزارش روابط عمومی سازمان آقای حمید شاد روز دوشنبه 94/6/16 در مجمع عمومی اتحادیه اتوبوسرانی کشور که در تهران برگزار شد حضور یافتند.

 

1394/06/17

انتقال انبارسازمان ، به مکان جدید و با دسترسی بهتر

1394/06/17

بعد ازانتصاب آقاي شاد به سمت مديرعاملي سازمان اتوبوسراني و به دليل نزديك بودن شروع فصل مدارس ، اقدام به تعميرات اساسي 2 دستگاه اتوبوس شد.