1393/07/24

 

به مناسبت عید خجسته غدیر ودر مراسمی با حضور ...

 

1393/07/09

 

اولین جلسه کمیته انضباطی سازمان اتوبوسرانی درسال جاری در تاریخ ۹۳/۷/۷ راس ساعت مقرر با حضور کلیه اعضاء در دفتر مدیر عامل سازمان برگزار ونسبت به موارد مطرح شده بحث وبررسی واتخاذ تصمیم صورت گرفت.

 

1393/07/09

 

خوشامد گویی به دانش آموزان ...

 

1393/05/07

 

پروژه بازسازی ایستگاه ها به روایت تصویر ...