1396/01/24

با عنایت به مصوبه هیات محترم وزیران تخصیص سوخت به ناوگان دیزلی حمل بار و مسافربر مبنای پیمایش و صدور پروانه فعالیت توسط شهرداریها صورت می پذیرد . لذا دارندگان این ناوگان می باید پس از ثبت نام در سامانه WWW.UTCMS.ir به منظور دریافت پروانه فعالیت و اشتغال ناوگان حمل بار و مسافر به سازمان اتوبوسرانی شهرداری بندر انزلی مراجعه نمایند.

آدرس : بندر انزلی - طالب آباد - جنب CNG سازمان اتوبوسرانی شهرداری بندر انزلی

013-44400944-5

09114675229

1395/08/27

سامانه ارتباط مستقیم با مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری بندر انزلی با شماره 01344401154 راه اندازی شد .

1395/06/09

سامانه پیامکی سازمان اتوبوسرانی شهرداری بندر انزلی با شماره 10001344400944 راه اندازی شد .