گزارش مدیر عامل اتوبوسرانی در هشتاد و دومین جلسه شورای شهر بندر انزلی
1395/08/24

هشتاد و دومین جلسه علنی شورای شهر بندرانزلی  با موضوع رسیدگی به نامه ها و درخواست های شهرداری برگزار شد.


مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی انزلی آقای حمید شاد در بحث افزایش نرخ بلیط اتوبوس های شهری، اظهار کرد: از آخرین افزایش نرخ بلیط اتوبوس ها سه سال می گذرد و سازمان اتوبوسرانی هزینه های زیادی را متحمل شده است وی همچنین تصریح کرد: ۲۰ دستگاه اتوبوس اسقاط در سازمان اتوبوس رانی داشتیم که بر اساس برآوردی که در گذشته انجام شده بود هزینه بازسازی هر اتوبوس چیزی حدود ۸۰ میلیون تومان بود که ما با استفاده از نیروهای شهرداری موفق شدیم این هزینه را به ۱۵ میلیون تومان تقلیل دهیم.ایشان تاکید کردند۱۱ دستگاه اتوبوس را با استفاده از پرسنل خودمان و صرفه جویی در هزینه ها تجهیز و تعمیر نموده و به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر اضافه کردیم.آقای حمید شاد به بازسازی و نوسازی ایستگاه های اتوبوس در سطح شهر اشاره کرد و گفت: در نظر داریم با حمایت از بخش خصوصی تمام ایستگاه های سطح شهر مسقف، نوسازی و مدرن شوند زیرا معتقدیم مردم انزلی لایق بهترین ها هستند.مدیرعامل سازمان اتوبوس رانی انزلی در پایان گفت: رایزنی هایی با منطقه آزاد انزلی در خصوص تجهیز ناوگان اتوبوس رانی صورت گرفته است و به مردم این قول را می دهیم تا پایان امسال دو دستگاه میدل باس به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر اضافه گردد.