واگذاری سه ساله جایگاههای CNG به سازمان اتوبوسرانی
1395/11/02

هشتاد و چهارمین جلسه شورای شهر بندر انزلی که در غیاب جناب آقای بدیعی فر به ریاست جناب آقای سفید روح در روز یکشنبه 19 دیماه 95 برگزار گردید ، مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری بندرانزلی گزارش عملکرد 15 ماهه سازمان را در زمینه های مختلف ، علی الخصوص سی ان جی ها ارائه نمودند و کتابچه عملکرد این دوره را در اختیار اعضا محترم شورای شهر قراردادند. در این کتابچه احداث ساختمان اداری ، تجهیز و خرید لوازم یدکی مورد نیاز اتوبوسها، تعمیر و نوسازی 10 دستگاه اتوبوس فرسوده ، نوسازی و تعمیر و مرمت ایستگاهها و احداث ایستگاههای جدید در سطح شهر و قرارداد های منعقده سازمان در زمینه های تبلیغات،سرویس دهی و سی ان جی ها و اقدامات صورت گرفته در زمینه تعمیرات اساسی(اورهال)جایگاه CNG شهید گل آور به همراه فعالیت های انجام شده در زمینه ارتقا سطح ایمنی و استاندارد سازی جایگاهها و گزارش عملکرد مالی سازمان و سی ان جی ها به تفکیک تقدیم گردید . لازم به ذکر است در این جلسه با واگذاری جایگاههای سی ان جی طالب آباد ، آیت اله نجفی غازیان و شهید گل آور به مدت سه سال به سازمان اتوبوسرانی شهرداری بندر انزلی موافقت گردید