طرح تخصیص سوخت به ناوگان دیزلی حمل بار و مسافر
1396/01/24

با عنایت به مصوبه هیات محترم وزیران تخصیص سوخت به ناوگان دیزلی حمل بار و مسافربر مبنای پیمایش و صدور پروانه فعالیت توسط شهرداریها صورت می پذیرد . لذا دارندگان این ناوگان می باید پس از ثبت نام در سامانه WWW.UTCMS.ir به منظور دریافت پروانه فعالیت و اشتغال ناوگان حمل بار و مسافر به سازمان اتوبوسرانی شهرداری بندر انزلی مراجعه نمایند.

آدرس : بندر انزلی - طالب آباد - جنب CNG سازمان اتوبوسرانی شهرداری بندر انزلی

013-44400944-5

09114675229