شیفت نوروزی پرسنل سازمان
1395/01/07

اسامی پرسنل اداری و تعمیر کار سازمان اتوبوسرانی  که در ایام تعطیلات نوروزی به صورت شیفتی مشغول خدمت رسانی هستند به شرح زیر اعلام می شود.