شرکت تعاونی کارکنان اتوبوسرانی بندر انزلی ثبت شد
1395/08/21

کارکنان سازمان اتوبوسرانی بندر انزلی شرکت تعاونی تلاشگران بندرسبز در منطقه آزاد تجاری انزلی را ثبت کردند.


کارکنان سازمان اتوبوسرانی بندر انزلی شرکت تعاونی تلاشگران بندر سبز منطقه آزاد انزلی را با حمایت های شهردار محترم بندرانزلی جناب آقای مهندس پور شعبان  و معاونت محترم شهرداری و ریاست هیئت مدیره سازمان جناب آقای مهندس فکور و پیگیری های مجددانه مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی جناب آقای حمید شاد با موضوع فعالیت تامین نیروی انسانی و ارائه خدمات بازرگانی و صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز و سایر فعالیتهای تجاری با هدف ترویج و تحکیم مشارکت،همکاری و تعاون عمومی و تامین نیازهای مشترک اقتصادی اجتماعی و فرهنگی اعضا و کمک به تحقق عدالت اجتماعی با استفاده از ظرفیت های منطقه آزادانزلی به ثبت رساندند.