سرویس حمل و نقل رایگان تاسوعا و عاشورا
1394/07/30

سازمان اتوبوسرانی شهرداری بندرانزلی همچون سنوات گذشته در روز تاسوعا وعاشورا  اقدام به جابجایی عزاداران حسینی در سرتاسر شهرستان بندرانزلی بصورت رایگان می نماید.


سرویس دهی به شهروندان گرامی و عزادار محترم حسینی ، در روز تاسوعا وعاشورا و بطور رایگان ، طبق مسیرهای ذیل انجام می گردد: 

1 - مسیر غازیان بعد از پل پیل علی باغ ، به سمت غازیان 

2 - مسیر انزلی ، از میدان شهدا ، روبروی مخابرات ولی آباد ، به سمت انزلی