سرويس حمل و نقل رايگان
1394/07/01

حمد و سپاس مخصوص خدايی است که به مصداق آيه شريفه : « اقرا بسم ربک الذي خلق» ، رسالت تعليم و تربيت  را سرنوشت محتوم کسانی قرار داده است که همت والای خود را هزينه رشد و شکوفايی نسل های آينده می نمايند.


آغاز فصل بهار علم و دانش و فصل شکفتن شکوفه های آگاهی را به تمامی پويندگان راه روشنايی و خرد ، خصوصا دانش آموزان ، معلمان و والدین گرامی تبريک و شادباش مي گويم.

به مناسبت آغاز سال تحصيلي جديد روز اول مهر سرويس حمل و نقل اتوبوس شهري به صورت رايگان انجام مي شود.