سخن مدير عامل
1394/07/21

سوابق اجرايي: 

مسئول بازرسي و سد معبر شهرداري

مسئول كارپردازي كارخانه آسفالت و عمران

رئيس دفتر شهردار و مدير اجرايي

مدير عامل باشگاه شهرداري

دبير كارگروه رفاه و درمان


سیستم  حمل و نقل عمومی، به عنوان یکی از مهمترین سیستم های جابجایی در شهرها نقش موثری در حمل و نقل عمومي و راهکاری توانمند جهت کاهش حجم وسایل نقلیه شخصی در شهر مي باشد. ایجاد جذابیت در سیستم های حمل ونقل عمومی جز با بهبود عملکرد آن میسر نيست و جلب اعتماد شهروندان به سامانه با قابلیت دسترسی آسان و برنامه زمان بندی  منظم و افزایش سطح ایمنی و تغییردر زیرساخت های موجود از جمله مسیرهای مخصوص، ایستگاه های مجهز و ناوگان سالم از جمله اهداف این سازمان جهت ساماندهی شبکه حمل و نقل عمومی شهر بندرانزلي است.

از اينکه افتخار خدمت گذاري در بخش حمل و نقل عمومي و همچنين همکاري با قشر زحمتکش و پرتلاش  نصيب اينجانب گرديده خداوند را سپاسگزارم اميدوارم تمامي شهروندان گرامي با انتقادات و پيشنهادات خود ما را در انجام هر چه بهتر اين کار ياري رسان باشند .

                                                                       با احترام فراوان

                                                                                                                  حميد شاد

                                               مدير عامل سازمان اتوبوسراني شهرداري بندرانزلي