سازمان اتوبوسرانی و جشنواره
1395/05/28

سازمان اتوبوسرانی درآغاز با رنگ آمیزی پنج دستگاه اتوبوس شهری و سپس با سرویس دهی رایگان در ایام جشنواره تمام تلاش خود را برای انجام وظایف سازمانی خود بکار بست


سازمان اتوبوسرانی شهرداری بندر انزلی قبل از آغاز جشنواره لاله های تالابی پنج دستگاه اتوبوس خود را به رنگ صورتی ( رنگ لاله های تالابی) در آورد و جهت تسهیل در ایاب و ذهاب همشهریان با سرویس دهی تا پاسی از شب تمام توان خود را صرف انجام وظایف سازمانی خود کرد.

گزارش تصویری