حضور مدیر عامل سازمان در مجمع عمومی اتحادیه اتوبوسرانی کشور
1395/04/25

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری بندر انزلی  در اجلاس مجمع عمومی اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور که در مشهد مقدس برگزار گردید حضور یافت.


صبح روز پنج شنبه بیست و چهارم تیرماه ، بیست و هشتمین نشست مجمع عمومی اتحادیه اتوبوسرانی شهری کشور  در مشهد مقدس با حضور بیش از صد نفر از مدیران عامل سازمانهای اتوبوسرانی برگزار گردید . در این اجلاس که آقایان پیمان سنندجی ، کیانی ، حمید شاد ، بهشتی و احمدی مدیران عامل سازمانهای اتوبوسرانی تهران ، کرج ، بندر انزلی ، زاهدان و اصفهان نیز حضور داشتند ، محمد امامی امین رئیس هیات مدیره اتحادیه با اشاره به کمبود ها و مشکلات مالی موجود در سازمان های اتوبوسرانی گفت : امیدواریم کمبود منابع مالی با همکاری دولت تدبیر و امید مرتفع شود .