جلسه هیات مدیره سازمان اتوبوسرانی با حضور شهردار ورئیس امور مالی
1393/09/12

 

جلسه هیات مدیره سازمان اتوبوسرانی با حضور شهردار ورئیس امور مالی ...

 


 

 

دراین جلسه ابتدا مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی گزارش جامعی از عملکرد درآمد و هزینه سازمان طی ۸ ماهه اول سال ۹۳ ارائه نمود  و سپس نسبت به مشکلات و موانع موجود بحث و تبادل نظر گردید.
در ادامه شهردار محترم نکات راهبردی را جهت افزایش درآمد وبهره وری بیشتر سازمان اتوبوسرانی خاطر نشان نمودند.