تودیع و معارفه سرپرست ناحیه دو شهرداری
1396/05/25

آقای حمید شاد با حفظ سمت بعنوان سرپرست  شهرداری ناحیه دو غازیان  معارفه شد


در اين مراسم كه روز يكشنبه مورخ 96/5/22 با حضور جناب آقای فکور شهردار محترم بندر انزلی وریاست محترم حراست شهرداری و برخی از پرسنل شهرداری برگزار شد ضمن قدرداني از زحمات چندين ساله مهندس مصلح كه به افتخار بازنشستگي نائل شدند، آقاي حميد شاد كه پيش از اين سرپرستی سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري را به عهده داشت با حفظ سمت به عنوان سرپرست شهرداري منطقه غازيان منصوب شد.