تلاش شبانه روزی نیروهای سازمان در برف
1394/11/10

در پی بارش برف از نخستین ساعات عصر روز چهارشنبه نیروهای سازمان اتوبوسرانی بی وقفه درحال خدمت رسانی به شهروندان بودند.


گزارش تصویری مربوط به میدان اصلی شهر, استقرار اتوبوس های سازمان برای جابجایی شهروندان در شب و بازدید مدیر عامل سازمان از روند خدمت رسانی به شهروندان را در زیر مشاهده می کنید.