تعمير وبازسازي دومين اتوبوس فرسوده
1395/01/29

مدير عامل سازمان اتوبوسراني شهرداري بندرانزلي از تعمير و بازسازي دومين اتوبوس فرسوده ناوگان حمل و نقل عمومي خبرداد.


حميد شاد گفت :اين اتوبوس نياز به تعمير اساسي داشت و از ناوگان حمل و نقل عمومي خارج شده بود  كه با تلاش پرسنل سازمان اتوبوسراني از ابتدا تعمير و بازسازي شده و به زودي به ناوگان حمل ونقل عمومي بازخواهد گشت .

تصاوير مربوط به بازسازي از ابتدا تا انتها را در زير مشاهده ميكنيد.