تصاویری از فعالیت سازمان اتوبوسرانی در روز عاشورا
1393/08/14

 

تصاویری از فعالیت سازمان اتوبوسرانی در روز عاشورا ...

 


 

 

امسال نیز همچون سالهای گذشته ناوگان اتوبوسرانی بندرانزلی در روز عاشورا اقدام به جابجایی عزاداران حسینی به صورت صلواتی نمود.تصاویری از فعالیت سازمان اتوبوسرانی را درزیر مشاهده می کنید.