تبلیغات اتوبوس
1394/06/23

تبلیغات وآگهی بر روی اتوبوس یکی ازموثرترین و جذاب ترین نوع تبلیغات است.


این نوع تبلیغات را می توان به نوعی بیلبوردهای متحرک نامید ، در این شیوه به دلیل اینکه اتوبوس مدام در سطح شهردرحال تردد است ، محدوده وسیعی ازشهرو میلیونها بیننده را تحت پوشش تبلیغات قرار میدهد و طیف وسیعی از مخاطبین از شمال شهرتا جنوب شهر و از شرق تا غرب را دربر می گیرد ، این نوع تبلیغات به دلیل هزینه پایین نسبت به سایرتبلیغات و تاثیرگذاری بالا ، همچنین به دلیل نزدیکی زیاد تبلیغات به مخاطب ازلحاظ ارتفاع اتوبوس ، این نوع تبلیغات را از جمله محبوبترین ها درمیان صاحبان برند و محصولات قرارداده است ، در همین راستا ، سازمان از همه شرکتهای معتبر و دارای مجوز ، دعوت به همکاری می نماید.