برنامه های سازمان اتوبوسرانی در روز اول مدرسه
1395/07/04

سازمان اتوبوسرانی شهرداری بندر انزلی در روز اول مدرسه برنامه های ویژه ای داشت که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود

1- آماده سازی و بسیج کلیه امکانات موجود برای خدمات رسانی حداکثری و مطلوب به شهروندان

2-ایاب ذهاب رایگان دانش آموزان و دانشجویان 

3-نصب بنر به مناسبت آغاز سال تحصیلی بر روی اتوبوسها

4-حضور دراتوبوسها در تمام مسیرها و خوش آمدگویی به دانش آموزان و تقدیم لوازم تحریر(دفتر) 

5-حضور مدیرعامل محترم سازمان آقای حمید شاددرمیدان امام خمینی (ره) جهت مدیریت بهینه  امکانات برای تسهیل ایاب و ذهاب همشهریان عزیز و همچنین گفتگوی رودر با مسافران برای استماع نظرات و انتقادات انها و کمک برای رفع مشکلات بود