بازديد رئيس پليس راهنمايي رانندگي شهرستان از سايت سازمان
1395/01/29

رئيس پليس راهنمايي رانندگي شهرستان بندرانزلي از سايت سازمان اتوبوسراني بازديد نمود.


مدير عامل سازمان اتوبوسراني ,آقاي حميد شاد به همراه رئيس پليس راهنمايي و رانندگي شهرستان بندرانزلي از سايت سازمان بازديد نمودند.همچنين ايشان از نحوه عملكرد و بازسازي اتوبوس هاي فرسوده كه در اين سايت انجام مي شود بازديد نموده و در خصوص چگونگي تعامل في مابين دو سازمان به گفتگو پرداختند.