بازديد از مراحل بازسازي اتوبوس فرسوده
1395/01/29

عضو شوراي شهر بندرانزلي و رياست هيات مديره سازمان اتوبوسراني و معاون شهرداربندرانزلي از مراحل بازسازي دومين اتوبوس فرسوده ناوگان حمل و نقل عمومي بازديد به عمل آوردند.


تصاوير مربوط به بازديد  اعضاء هيات مديره سازمان از تعمير و بازسازي اتوبوس فرسوده و آماده سازي جهت بازگشت به ناوگان حمل و نقل را در زير مشاهده مي كنيد..