این تذهبون
1395/11/07

پس از برگزاری مسابقه فوتبال لیگ آزادگان ، ما بین تیمهای سپیدرود رشت و ملوان بندرانزلی و در پی خدمت رسانی سازمان اتوبوسرانی شهرداری بندرانزلی جهت ایاب و ذهاب تماشاگران و بازیکنان به ورزشگاه شهید عضدی رشت تماشاگر نماها بازهم اقدام به سنگ پرانی و ایجاد خسارت به اتوبوسها و تضییع حقوق بیت المال نمودند .