انتصاب حمید شاد به سمت مدیرعاملی سازمان اتوبوسرانی
1394/12/18

با پیشنهاد شهردار محترم وتائید استانداری گیلان آقای حمید شاد به سمت مدیرعاملی سازمان اتوبوسرانی به مدت دو سال منصوب شدند.

با آرزوی موفقیت برای ایشان...

تصویر حکم را در زیر مشاهده می کنید.