اطلاعیه سازمان اتوبوسرانی شهرداری انزلی
1393/08/07

 

اطلاعیه سازمان اتوبوسرانی شهرداری انزلی ...

 


 

 

سازمان اتوبوسرانی شهرداری بندرانزلی همچون سالهای کذشته در روز عاشورا (مورخ ۹۳/۸/۱۳ ) نسبت به ارائه سرویس صلواتی جهت ایاب وذهاب عزاداران حسینی اقدام خواهد نمود.

لذا مسیر حرکت اتوبوس ها ومینی بوس های این سازمان به شرح جدول ذیل اعلام می گردد
مقصد     مسیر حرکت
میدان شهید خدادادی(پیل علی باغ)     مسیرطالب اباد
میدان شهید خدادادی(پیا علی باغ)     مسیر ساحل قو
میدان شهدا     مسیر کلویر
میدان شهدا     مسیر پاسداران